Hiddenways Academy

Hiddenways Academy is op meerdere vlakken werkzaam. Er worden onder andere Masterclasses op vakopleidingen gegeven, trainingen aan acteurs, workshops aan regisseurs, en ook persoonlijke 1 op 1 begeleiding voor speakers. Verder is het ontdekken, het helpen ontwikkelen en begeleiden van jong talent een belangrijke pijler van Hiddenways.

Zo werkt Hiddenways Academy onder andere samen met de Montessori Scholen Amsterdam aan de MSA Filmacademie. Dit is een talent-ontwikkelings-traject van een jaar voor een kleine selecte groep leerlingen van het Montessori Lyceum Amsterdam, IVKO Montessori kunstvakschool, METIS Montessori Lyceum en het Montessori College Oost.

Buiten de school uren komen de jonge filmmakers bij elkaar en leren, onder begeleiding van filmdocent Jasper Vreken en Filmmaker Hidde Simons de kneepjes van het filmvak. Er komen filmprofessionals langs, of zij gaan zelf bij de professionals langs, ze gaan langs op een filmset, krijgen rondleidingen en oriëntatie op de eventuele vervolgopleidingen. En werken natuurlijk aan het maken van films.

Het jaar loopt van februari tot februari en is voor leerlingen die bij aanvang van het traject in het jaar vóór hun eindexamen zitten. Dit geeft de leerlingen de mogelijkheid om ook binnen de MSA Filmacademie materiaal voor de aanmelding van de vervolgopleidingen te maken. De eerste groep is nu druk bezig met het produceren van een korte film en de selectie van de nieuwe groep staat op het punt te beginnen.